Informacja dla mieszkańców Ostrów Górniczych

Rada Dzielnicy Ostrowy Górnicze przekazuje informacje dotyczące dyżuru radnych, które odbywać się będą w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Starzyńskiego 50 (ośrodek MOSiR) w każdy czwartek w godzinach od 17.30 do 19.00.

Od miesiąca września do lutego 2018 roku dyżur pełnić będą radni:

07.09.2017  Tomasz Mucha                                                30.11.2017  Marek Sekuła

14.09.2017  Marcin Zając                                                    07.12.2017 Matylda Sierka

21.09.2017 Maria Zalejska                                                  14.12.2017 Joanna Sobota

28.09.2017 Joanna Bień                                                      21.12.2017 Grażyna Orłowska

05.10.2017 Andrzej Bzdura                                                 28.12.2017 Joanna Bień

12.10.2017 Krystyna Cencek                                              04.01.2018 Andrzej Bzdura

19.10.2017 Michał Gąsieniec                                             11.01.2018 Krystyna Cencek

26.10.2017 Jerzy Brudnicki                                                18.01.2018 Michał Gąsieniec

02.11.2017 Marta Kozioł                                                     25.01.2018 Jerzy Brudnicki

09.11.2017 Agnieszka Król                                                 01.02.2018 Marta Kozioł

16.11.2017 Tomasz Mucha                                                 08.02.2018 Agnieszka Król

23.11.2017  Zyta Nowak                                                     15.02.2018 Tomasz Mucha

 

 

Celem dyżurów jest przyjmowanie mieszkańców w sprawach  związanych z organizacją przedsięwzięć i wspierania inicjatyw  lokalnych w szczególności w zakresie:

1) poprawy warunków życia,
2) zachowania porządku i bezpieczeństwa,
3) edukacji,
4) kultury,
5) wypoczynku,
6) rekreacji,
7) ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury,
8) organizowania samopomocy sąsiedzkiej,
9) odnowy zabytków oraz zabytków poprzemysłowych.

Do współpracy zapraszamy również młodzież Ostrów Górniczych, wszelkie organizacje 
i instytucje działające na naszym terenie.
Prosimy o zgłaszanie problemów, które doskwierają w życiu codziennym jak również propozycji  i wniosków do realizacji w najbliższym  okresie. 


                                                          
                                                             Rada i Zarząd Rady 
                                                             Dzielnicy  Ostrowy  Górnicze 
                                                          w  Sosnowcu

                                                                   

 

 

Podsumowanie II Sesji Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze

Dnia 5.09.2014 roku odbyła się II Sesja Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze. W sesji oprócz Radnych Dzielnicy udział wzięli min.:

Kazimierz Górski-Prezydent Miasta Sosnowiec, Arkadiusz Kaczor- doradca Prezydenta, radni Rady Miejskiej: Jan Bosak, Zygmunt Witkowski, Zbigniew Dziewanowski, Grzegorz Wola- Przewodniczący Rady Dzielnicy Południe, Bartosz Gromanowski – Przewodniczący Rady Dzielnicy Juliusz, Ewa Gajdzik-Stępniak ze Stowarzyszenia im. E.Gierka, Grzegorz Milewski- miejscowy działacz, proboszcz parafii ks. Krzysztof Bendkowski oraz przedstawiciele Straży Miejskiej w Sosnowcu, vice Prezes NZOZ „Medicata, vice prezes Klubu Sportowego „Budowlani”, sekretarz Klubu Sportowego Zew i przybyli mieszkańcy.

Podczas sesji Przewodnicząca Rady i przewodniczący Zarządu Dzielnicy Ostrowy Górnicze przedstawili informacje z działalności rady w okresie międzysesyjnym.

Podczas II sesji :

  • Przyjęto protokół z I sesji Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze;
  • Przyjęto regulamin Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze;
  • Podjęto uchwałę w sprawie wystąpienia do Rady Miejskiej w Sosnowcu i Prezydenta Miasta Sosnowca z wnioskiem o utworzenie nowej stawki podatku od nieruchomości w stosunku do zabudowań typu stodoła, piwnica, budynek gospodarczy w 2015 roku;
  • W związku z rezygnacją Pani Marzeny Miodek z funkcji radnej dzielnicy Ostrowy Górnicze przyjęto uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnej i przegłosowano jednogłośnie uchwałę o wstąpieniu Pana Andrzeja Bzdury do Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze po rezygnacji z mandatu radnej Marzeny Miodek.

Podczas II sesji odbył się akt ślubowania radnej Marii Zalejskiej oraz radnego Andrzeja Bzdury.

Prezydent Miasta Kazimierz Górski poinformował o podpisanej umowie z kołem Łowieckim „Grzywacz” w sprawie aktywności dzików na naszym terenie. Umowa obejmuje tworzenie we wrześniu poletek zasiekowych i innych urządzeń, które mają ograniczyć napastliwość dzików. Jeśli to nie da rezultatów ma nastąpić odstrzał zwierząt. Prezydent poinformował również o pracach związanych z układaniem kabli światłowodowych na naszym terenie, co zapewni mieszkańcom dostęp do szerokopasmowego internetu.  Na spotkaniu poruszano również temat likwidacji kopalni „Kazimierz –Juliusz”.

Kolejną sesję Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze zaplanowano na  08.12.2014r.