Skład osobowy:

 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze


- Radna Krystyna Cencek

            

   Tel. 601 289 728 e-mail: ck.ac@onet.pl

Wiceprzewodniczące Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze


- Radna Matylda Sierka


- Radna Marzenna Stokłosa
 

Zarząd Dzielnicy Ostrowy Górnicze:

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Ostrowy Górnicze


- Radny Marek Sekuła 

  Tel. 509 070 088  e-mail mareksekula@onet.eu

Wiceprzewodniczący Zarządu Dzielnicy Ostrowy Górnicze

- Radna Joanna Sobota

e-mail: joanna.sobota.radna@wp.pl


- Radny Włodzimierz Mucha

e-mail: wtmucha@wp.pl

 

Pozostali Radni Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze:

 

  - Bień Joanna Radna Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze

  -Bzdura Andrzej Radny Dzielnicy Ostrowy Górnicze


Giemza Zbigniew Radny Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze 

                                e-mail: gzibi@op.pl
Kozioł Marta Radna Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze


Król Agnieszka Radna Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze


- Orłowska Grażyna Radna Dzielnicy Ostrowy Górnicze


Nowak Zyta Radna Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze


Zając Marcin Radny Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze


Zalejska Maria Radna Rady Dzielnicy Ostrowy Górnicze