RADA DZIELNICY OSTROWY GÓRNICZE
SIEDZIBA
ul. Starzyńskiego 50 (ośrodek MOSiR)
E-MAIL : radadzielnicy.ostrowygornicze@wp.pl