Główna » 2016 » Październik » 14 » Budżet Obywatelski-głosowanie
4:08 PM
Budżet Obywatelski-głosowanie

14 października ruszyło głosowanie w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego w Sosnowcu i potrwa aż do 24 października.

Każdy mieszkaniec ma do dyspozycji dwa głosy:

- jeden na projekt z Lokalnych Stref Konsultacyjnych
- jeden na projekt ze Strefy Edukacji (szkolnej lub przedszkolnej)

  • Głos oddaje się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranym projekcie.
  • W przypadku głosowania drogą elektroniczną podpis własnoręczny nie jest wymagany.
  • Głosowanie jest jawne, a każdy mieszkaniec biorący udział w głosowaniu oświadcza, że dane które zostały zawarte na karcie do głosowania są zgodne ze stanem faktycznym.
  • Każdy mieszkaniec może głosować na projekty z terenu całego miasta.
  • Oświadczenie należy czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem.

Z Ostrów Górniczych w strefie lokalnej mamy złożone dwa projekty:

  • XVI/2 Wykonanie chodnika po prawej stronie ul. Leśnej – drugi odcinek ulicy.
  • XVI/3 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej lub mieszanki mineralno-asfaltowej, ul. Limbowa.

 

w strefie Edukacji zostały złożone dwa projekty:

  • XVIII/1/P Bajkowy ogród ul. Jana Brzechwy w PM nr 31 – Ostrowy
  • XVIII/5/S Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSO nr 6 w Ostrowach Górniczych

Jak oddać  głos?

Podobnie jak w poprzedniej edycji mieszkaniec może oddać głos na trzy sposoby:

Elektronicznie

Poprzez formularz elektroniczny znajdujący się na stronie Budżetu Obywatelskiego pod adresem www.obywatelski.sosnowiec.pl – będzie dostępny od 14 października.

Bezpośrednio

Na karcie do głosowania, którą można zostawić w: Punktach Konsultacyjnych w każdej z Lokalnych Stref Konsultacyjnych, Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu (al. Zwycięstwa 20).

Karty do głosowania można pobrać osobiście w Punktach Konsultacyjnych (maksymalnie 10 sztuk) lub wydrukować w formacie A3 ze strony internetowej www.obywatelski.sosnowiec.pl (dostępna od 14 października).

Korespondencyjnie

Poprzez przesłanie karty do głosowania na adres: Urząd Miejski w Sosnowcu Wydział Rozwoju i Promocji Miasta, ul. Małachowskiego 3, 41-200 Sosnowiec.

O ważności karty do głosowania decyduje data stempla pocztowego pod warunkiem, że karta wpłynęła do Urzędu nie później niż 7 dni od zakończenia głosowania

Wyświetleń: 263 | Dodał: js76 | Rating: 0.0/0
Liczba wszystkich komentarzy: 1
avatar
0
1 Pablo • 9:36 PM, 2016-10-14
Gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców Ostrów Górniczych do głosowania na projekt - XVI/3 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej lub mieszanki mineralno-asfaltowej, ul. Limbowa. Biorąc pod uwagę obecną jakość tej "ulicy", myślę, że warto.
avatar