Główna » 2014 » Wrzesień » 3 » Dziki. Zagrożenia i zasady postępowania w przypadku spotkania dzika
7:34 PM
Dziki. Zagrożenia i zasady postępowania w przypadku spotkania dzika

W związku z licznymi zgłoszeniami pobytu  na naszym terenie dzików przedstawiam poniższą informację oraz numery telefonów interwencyjnych.

 

INFORMACJA

 

Dziki. Zagrożenia i zasady postępowania w przypadku spotkania dzika.

 

            Pojawianie się dzikich zwierząt, w tym dzików, na terenach zurbanizowanych
w ostatnich latach stało się problemem większości miast na terenie kraju.
Rozwój cywilizacyjny spowodował ogromne przyspieszenie niekorzystnych zmian środowiska naturalnego i zaburzenia funkcjonowania populacji dzikich zwierząt. Zaskakujące są zmiany zachowania się zwierząt prowadzące do dostosowywania
i przyzwyczajania do nowych warunków, a przez to uodparniania się na skuteczne dotychczas środki odstraszające.

            Dzik zasiedla obszary o dużej lesistości, gdzie znajduje pokarm oraz schronienie. Idealnym siedliskiem dla niego są lasy liściaste i lasy mieszane. Dzik jest wszystkożercą. Głównym powodem pojawiania się dzików w mieście jest łatwy dostęp do pożywienia. Karmiony dzik przyzwyczaja się do takiej sytuacji i przekazuje wyuczone postawy swojemu potomstwu. Należy zadbać o to, aby opadłe liście, skoszona trawa, owoce, resztki pożywienia, obierki oraz inne odpady organiczne były kompostowane wyłącznie
w zamkniętych ogrodach. W okolicy, gdzie pojawiają się dziki, przydomowe ogrody powinny być zamykane.

                W polskim prawie łowieckim dzik jest objęty ochroną sezonową. Zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra środowiska z dn. 16 marca 2005r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 48, poz. 459) ustalono okres polowania na dziki (odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego) od 1 kwietnia do końca lutego. Okres polowań na lochy obejmuje termin od 15 sierpnia do 15 stycznia. Liczebność dzików w Polsce w  2012r. wg GUS szacowana była na 255 700 sztuk.

 

Zagrożenia ze strony dzików:

 

 1. Na terenach zabudowanych i w miejscach zamieszkania ludzi dziki mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego;
 2. W okolicach ruchliwych szlaków komunikacyjnych oraz na drogach biegnących
  przez lasy lub w ich pobliżu dziki są zagrożeniem dla ruchu kołowego i mogą powodować tragiczne w skutkach wypadki;
 3. Ranny (w tym potrącony przez samochód dzik) oraz chroniąca swoje młode locha mogą być agresywne i bardzo niebezpieczne;
 4. Dziki wyrządzają spore szkody na gruntach uprawnych, ogródkach działkowych, ogrodach, oraz placach zabaw i skwerach leżących w pobliżu lasów.

 

Zasady prewencji w zakresie pojawiania się dzików:

 

 1. Należy bezwzględnie utrzymywać czystość i porządek na terenach swoich nieruchomości (nieskoszone grunty, w tym nieużytki i łąki, stanowią schronienie
  dla zwierzyny dziko żyjącej, która może stwarzać zagrożenie i wyrządzać szkody materialne);
 2. W żadnym wypadku nie należy wyrzucać odpadów żywnościowych w miejscach
  do tego nie przeznaczonych (w tym na łąki i nieużytki), gdyż mogą one przyciągać dziko żyjącą zwierzynę, poszukującą łatwej zdobyczy.

Sposób postępowania w wypadku spotkania dzików:

1.W wypadku zauważenia dzika, gdy samemu nie zostało się przez niego dostrzeżonym nie wolno wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. Należy spokojnie oddalić się z tego miejsca.

2.Jeśli doszło do spotkania, nie wolno dzika niepokoić. Najlepszym wyjściem jest stanie w bezruchu, gdyż ucieczka może sprowokować zwierzę do ataku.

 1. W razie nieprzewidzianego kontaktu z dzikami w otwartym terenie, w żadnym wypadku nie wolno się do nich zbliżać! Należy zachowywać się na tyle głośno,
  aby zwierzę mogło nas wcześnie zauważyć (dzik nie zaatakuje człowieka, jeżeli nie zostanie sprowokowany).
 2. W przypadku spotkania z dzikiem w terenie zamkniętym, nie należy zwierzęcia łapać, szczuć na niego psa, ani zapędzać do miejsc, z których nie ma drogi ucieczki (sprowokowany lub bez możliwości ucieczki dzik na pewno zaatakuje!).
 3. W celu przepłoszenia dzika, należy klaskać lub wykonywać szybkie ruchy rękami
  w miejscu. W żadnym wypadku dzika nie wolno gonić!;
 4. W miejscach zauważenia świeżych śladów bytności dzików (zryty teren) należy zachować szczególną ostrożność.
 5. Nie wolno szczuć dzików psami; psy wyprowadzane winny być na smyczy.
 6. Szczególnie po zmroku należy unikać zarośli oraz łąk zlokalizowanych poza obszarem zabudowanym.
 7. Dzieci nie powinny samotnie przebywać w rejonach, gdzie pojawiają się dziki.
  Małe dzieci powinny być zawsze pod opieką dorosłych.
 8. Dzik, który sprawia wrażenie osowjonego, nadal pozostaje niebezpiecznym zwierzęciem. Nie wolno więc do niego podchodzić, drażnić, głaskać, karmić.
 9. Nie wolno dokarmiać dzików!
 10. Śmietniki przy posesjach należy zamykać, nie należy zostawiać worków ze śmieciami obok pojemników na śmieci.
 11. Należy zgłaszać służbom komunalnym wszystkie nielegalne wysypiska odpadów, także fakt podrzucania odpadów komunalnych do koszy na śmieci usytuowanych na przystankach autobusowych oraz w innych miejscach nie przeznaczonych do tego celu.
 12. W sytuacji, gdy dziki pojawią się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie:

-  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Sosnowcu

    (tel. nr 32 266-52-20) lub

 

-  Straż Miejską (tel. nr 32 266-37-83 lub 986).

 

 

 

                                                        Przewodniczący Zarządu

                                                        Dzielnicy Ostrowy Górnicze

 

                                                                   Marek  Sekuła

Wyświetleń: 383 | Dodał: Bari9119 | Rating: 5.0/1
Liczba wszystkich komentarzy: 2
avatar
0
1 WS • 0:11 AM, 2014-09-05
Tak, dziki widziałem (słyszałem) regularnie w czasie wakacji w okolicy Niecałej (od strony "kolei"). W małym trzcinowisku mają swoje letnie „leża”. Ich trasa nocnych wędrówek z kierunku Kazimierz - Las Dorota (z cmentarzem) przecina Maczkowską na wysokości przerwy w betonowych obrzeżach („kolej”). Faktycznie lepiej na te dziki uważać. Sarny, zające i lisy też tu widziałem, regularnie. Ten charakterystyczny dźwięk (terkotanie), który niesie się po polach (ugorach) każdej letniej nocy to ropucha paskówka. Płaz ten to dość szybka bestia i chroniona prawem polskim. Cichsze letnie brzmienia generują turkucie podjadki (owady żyjące pod ziemią; doskonała i feromonowa przynęta na suma). W dzień słychać głosy bażantów. Ich populacja w ostatnim czasie niestety maleje. Dość sporą również mamy w Ostrowach reprezentację nietoperzy, zarówno, co do gatunku jak i osobników (nasłuchy ultrasoniczne). Pozdrawiam wszystkich „przyrodników”.
avatar
0
2 biuro • 0:22 AM, 2014-09-05
Potwierdzam. Dziki już tu są.
avatar